Oferta

Zakres usług

Księgi Przychodów i Rozchodów – prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
– prowadzenie Ewidencji dotyczącej podatku VAT
– prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi ustawami
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUSem

Ryczałt ewidencjonowany – ewidencja przychodów
– ewidencja podatku VAT
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUSem

Księgi Rachunkowe – opracowanie zakładowego Planu Kont
– prowadzenie Księgi Głównej
– prowadzenie ewidencji dotyczącej podatku VAT
– sporządzanie deklaracji CIT, VAT-7, VAT-UE
– sporządzenie bilansu i rozliczeń rocznych firmy
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUSem

Kadry i Pałce – prowadzenie kadr i płac zatrudnionych na umowę: o pracę, o dzieło, na zlecenie
– rozliczenia dotyczące PIT-4, PIT-11, DRA-ZUS
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-37 i PIT-38
– przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

Rozliczenia – z Urzędem Skarbowym
– z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
– z bankami